Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Ενα πάζλ......

Η ζωή μου είναι σαν ένα μεγάλο πάζλ.
Πολλά μικρά κομματάκια, τόσο απαραίτητα....
Κάποια πιο μεγάλα.
Ολα το ίδιο σημαντικά όμως για να φανεί η φωτογραφία......